SAP

  • Enterprise Solutions
  • SAP

Ända sedan Acando grundades har kärnan i vårt utbud varit att hjälpa företag att maximera sin tillväxt och lönsamhet med hjälp av vår verksamhetskompetens i kombination med SAP:s produkter. Exempel på utmaningar som vi hjälper till med är:

  • Skapa effektiva processer och systemstöd
  • Säkerställ hög operationell effektivitet
  • Accelerera tillväxt
  • Förbättra kundlojalitet
  • Säkerställ att beslut och styrning baseras på uppdaterad och kvalitativ data

Våra uppdrag består både av expertresurser i specifika roller, samt av leverans av fördefinierade projekt och resultat.

Acandos kompetensbredd kombinerat med djup expertis -  en viktig framgångsfaktor.

För att skapa maximal nytta med SAP som stödsystem krävs djup kompetens kring verksamhet och processer, samt teknik och metodik. Den bärande affärsidén hos Acando är att kombinera våra duktiga management-, affärssystem- och teknikkonsulter. Vi har i otaliga projekt genom åren bevisat att denna kombination är lyckosam för att uppnå konkret affärsvärde. Ur ett processperspektiv har vi kompetens inom samtliga viktiga affärsprocesser som exempelvis CRM, Supply chain, ALM och finans. Inom ramen för SAPs lösningar erbjuder vi expertis inom alla kompetensområden som är relevanta för en lyckad SAP-applikation.

Acandos industrialiserade arbetssätt  -  en viktig framgångsfaktor

Många av de utmaningar som vi hjälper till med finns hos ett stort antal företag. För att möjliggöra återanvändning av den kompetens vi byggt upp har vi paketerat standardiserade lösningserbjudanden. Vårt industrialiserade arbetssätt höjer kvaliteten, reducerar ledtid från idé till implementerad lösning, samt minimerar den investering som krävs. Kontakta oss gärna för ytterligare information om våra paketerade erbjudanden.

Lokal närhet – en viktig framgångsfaktor

Acando består idag av drygt 200 SAP-konsulter. Dessa återfinns i Sverige (100), Tyskland (80 ), Finland (25 ). För att skapa en lokal närhet till våra kunder har Acando svenska kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Västerås, Linköping och Ludvika. Utanför Sverige har vi kontor i Norge, Finland, Tyskland och England.

Partnerskap med SAP – en viktig framgångsfaktor

Acandos kompetens kring SAP bevisas inte minst genom nivån på de partnerskap Acando har med SAP. Vi har idag nedanstående partnerstatus vilket gör att vi kan hjälpa våra kunder i alla faser av systemlivscykeln från upphandling till underhåll av införda system.


 

Kontakt

Eva Sandberg
Head of Market Area Enterprise Solutions
+46 (0)8 699 72 33
eva.sandberg@acando.com
 

Kompetenser

Expertkompetens

Projektledning
Processutveckling
Funktionell design
Teknisk arkitektur
Integration
Utveckling
Datamigrering
Test
Utbildning
Införande

Processkompetens

CRM
Supply chain
Asset lifecycle management
Finans

Paketerade erbjudanden

Business All in One
Gear-up-your-SAP
Access control
Business objects – Planning and consolidation
Netweaver - Process integration
Application management (AM)
SaaS

Branscher

Tillverkande industri
Distributions och grossistverksamhet
Detaljhandel
Telecom
Tjänsteföretag