Ackumulerat 1 januari - 31 december, 2017

  Nettoomsättning (MSEK) 2444
  Rörelseresultat (MSEK) 243
  Rörelsemarginal (%) 10.0
  Resultat efter skatt (MSEK) 180
  Resultat per aktie (SEK) 1.73
  Likvida medel (MSEK) 90
  Nettoomsättning (MSEK) 2444
  Rörelseresultat (MSEK) 243
  Rörelsemarginal (%) 10.0
  Resultat efter skatt (MSEK) 180
  Resultat per aktie (SEK) 1.73
  Likvida medel (MSEK) 90

  Aktiekurs

  Finansiell kalender

  • April
   20180426 | 17:00 | Stockholm
  • Maj
   20180508 | 08:00 | Stockholm
   Delårsrapport januari-mars 2018
  • Augusti
   20180817 | 08:00 | Stockholm
   Delårsrapport januari-juni 2018
  • Oktober
   20181026 | 08:00 | Stockholm
   Delårsrapport januari-september 2018
  • Februari
   20190208 | 08:00 | Stockholm
   Bokslutskommuniké 2018