Uppköpserbjudande

  CGI Inc., genom CGI Nordic Holdings Limited, har den 11 mars 2019 lämnat ett kontant offentligt uppköpserbjudande till aktieägarna i Acando AB.

  Uttalande från Acandos styrelse med anledning av CGI:s offentliga uppköpserbjudande

   Evlis värderingsutlåtande

   

  Länk till budgivarens hemsida

  Ackumulerat 1 januari - 31 december, 2018

  Nettoomsättning (MSEK) 2 826
  Rörelseresultat (MSEK) 264
  Rörelsemarginal (%) 9.4
  Resultat efter skatt (MSEK) 209
  Resultat per aktie (SEK) 2.01
  Likvida medel (MSEK) 56
  Nettoomsättning (MSEK) 2 826
  Rörelseresultat (MSEK) 264
  Rörelsemarginal (%) 9.4
  Resultat efter skatt (MSEK) 209
  Resultat per aktie (SEK) 2.01
  Likvida medel (MSEK) 56

  Aktiekurs

  Finansiell kalender