Ackumulerat 1 januari - 31 mars, 2018

  Nettoomsättning (MSEK) 703
  Rörelseresultat (MSEK) 76
  Rörelsemarginal (%) 11.0
  Resultat efter skatt (MSEK) 59
  Resultat per aktie (SEK) 0.56
  Likvida medel (MSEK) 44
  Nettoomsättning (MSEK) 703
  Rörelseresultat (MSEK) 76
  Rörelsemarginal (%) 11.0
  Resultat efter skatt (MSEK) 59
  Resultat per aktie (SEK) 0.56
  Likvida medel (MSEK) 44

  Aktiekurs

  Finansiell kalender

  • Augusti
   20180817 | 08:00 | Stockholm
   Delårsrapport januari-juni 2018
  • Oktober
   20181026 | 08:00 | Stockholm
   Delårsrapport januari-september 2018
  • Februari
   20190208 | 08:00 | Stockholm
   Bokslutskommuniké 2018
  Carl-Magnus Månsson om framtiden för Acando

  Acandos koncernchef Carl-Magnus Månsson ger i en intervju inblick i Acandos framtid, itch utveckling och uppköpet av Anywhere.24.