Ackumulerat 1 januari - 30 september, 2018

  Nettoomsättning (MSEK) 2 029
  Rörelseresultat (MSEK) 181
  Rörelsemarginal (%) 8.9
  Resultat efter skatt (MSEK) 147
  Resultat per aktie (SEK) 1.41
  Likvida medel (MSEK) 51
  Nettoomsättning (MSEK) 2 029
  Rörelseresultat (MSEK) 181
  Rörelsemarginal (%) 8.9
  Resultat efter skatt (MSEK) 147
  Resultat per aktie (SEK) 1.41
  Likvida medel (MSEK) 51

  Aktiekurs

  Finansiell kalender

  • Februari
   20190208 | 08:00 | Stockholm
   Bokslutskommuniké 2018
  • Maj
   20190502 | 13:00 | Stockholm
   Delårsrapport Q1, 2019
  • Maj
   20190502 | 16:00 | Stockholm
   Årsstämma 2019
  • Augusti
   20190816 | 08:00 | Stockholm
   Delårsrapport Q2, 2019
  • Oktober
   20191025 | 08:00 | Stockholm
   Delårsrapport Q3, 2019
  Carl-Magnus Månsson om framtiden för Acando

  Acandos koncernchef Carl-Magnus Månsson ger i en intervju inblick i Acandos framtid, itch utveckling och uppköpet av Anywhere.24.