Årsredovisning 2016

  Ladda ner Acandos senaste årsredovisning.

  Ackumulerat 1 januari - 30 juni, 2017

  Nettoomsättning (MSEK) 1234
  Rörelseresultat (MSEK) 130
  Rörelsemarginal (%) 10.5
  Resultat efter skatt (MSEK) 95
  Resultat per aktie (SEK) 0.93
  Likvida medel (MSEK) 56
  Nettoomsättning (MSEK) 1234
  Rörelseresultat (MSEK) 130
  Rörelsemarginal (%) 10.5
  Resultat efter skatt (MSEK) 95
  Resultat per aktie (SEK) 0.93
  Likvida medel (MSEK) 56

  Aktiekurs

  Finansiell kalender

  • Oktober
   20171027 | 08:00 | Stockholm
   Delårsrapport januari-september 2017
  • Februari
   20180208 | 08:00 | Stockholm
   Bokslutskommuniké 2017