Årsredovisning 2016

  Ladda ner Acandos senaste årsredovisning.

  Ackumulerat 1 januari - 30 september, 2017

  Nettoomsättning (MSEK) 1753
  Rörelseresultat (MSEK) 157
  Rörelsemarginal (%) 8.9
  Resultat efter skatt (MSEK) 113
  Resultat per aktie (SEK) 1.09
  Likvida medel (MSEK) 59
  Nettoomsättning (MSEK) 1753
  Rörelseresultat (MSEK) 157
  Rörelsemarginal (%) 8.9
  Resultat efter skatt (MSEK) 113
  Resultat per aktie (SEK) 1.09
  Likvida medel (MSEK) 59

  Aktiekurs

  Finansiell kalender

  • Februari
   20180208 | 08:00 | Stockholm
   Bokslutskommuniké 2017
  • April
   20180426 | 17:00 | Stockholm
   Årsstämma 2018
  • Maj
   20180508 | 08:00 | Stockholm
   Delårsrapport januari-mars 2018
  • Augusti
   20180817 | 08:00 | Stockholm
   Delårsrapport januari-juni 2018
  • Oktober
   20181026 | 08:00 | Stockholm
   Delårsrapport januari-september 2018