Ackumulerat 1 januari - 30 juni, 2018

  Nettoomsättning (MSEK) 1 439
  Rörelseresultat (MSEK) 151
  Rörelsemarginal (%) 10.5
  Resultat efter skatt (MSEK) 115
  Resultat per aktie (SEK) 1.11
  Likvida medel (MSEK) 27
  Nettoomsättning (MSEK) 1 439
  Rörelseresultat (MSEK) 151
  Rörelsemarginal (%) 10.5
  Resultat efter skatt (MSEK) 115
  Resultat per aktie (SEK) 1.11
  Likvida medel (MSEK) 27

  Aktiekurs

  Finansiell kalender

  • Oktober
   20181026 | 08:00 | Stockholm
   Delårsrapport januari-september 2018
  • Februari
   20190208 | 08:00 | Stockholm
   Bokslutskommuniké 2018
  Carl-Magnus Månsson om framtiden för Acando

  Acandos koncernchef Carl-Magnus Månsson ger i en intervju inblick i Acandos framtid, itch utveckling och uppköpet av Anywhere.24.