Ägarstruktur

  Bolagets aktiekapital uppgår till 146 002 510 kronor och 68 öre fördelat på 105 857 419 aktier, varav 3 639 990 A-aktier, 101 317 429 B-aktier samt 900 000 C-aktier vilka inte är upptagna till handel.
  Antalet aktieägare uppgår till cirka 27 000.
  De 10 största aktieägarna representerar cirka 60 procent av rösterna och omkring 47 procent av kapitalet.

  Nedan listas de 10 största ägarna per sista bankdagen i september 2018.

  Innehavare: Svedulfs med bolag
  Innehav: 17,4%
  Röster: 23,0%
  A-aktier: 1 500 000
  B-aktier: 16 900 000

  Innehavare: Ulf J Johansson med bolag
  Innehav: 2,8%
  Röster: 12,8%
  A-aktier: 1 639 990
  B-aktier: 1 300 500

  Innehavare: Svolder AB
  Innehav: 2,4%
  Röster: 5,0%
  A-aktier: 500 000
  B-aktier: 2 000 000

  Innehavare: Swedbank Robur Fonder
  Innehav: 
  6,5%
  Röster:
  4,9%
  A-aktier: -
  B-aktier: 6 846 021

  Innehavare: Handelsbanken Fonder
  Innehav: 5,0%
  Röster: 3,9%
  A-aktier: -
  B-aktier: 5 361 749

  Innehavare: Fjärde AP-fonden
  Innehav: 3,5%
  Röster: 2,6%
  A-aktier: -
  B-aktier: 3 669 729

  Innehavare: NTC Various Fiduciary Capacit
  Innehav: 2,8%
  Röster: 2,1%
  A-aktier: -
  B-aktier: 2 940 268

  Innehavare: Tibia Konsult AB
  Innehav: 2,5%
  Röster: 1,9%
  A-aktier: -
  B-aktier: 2 684 556

  Innehavare: Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
  Innehav: 2,2%
  Röster: 1,7%
  A-aktier: -
  B-aktier: 2 295 994

  Innehavare: State Street Bank and Trust Co, W9
  Innehav: 2,0%
  Röster: 1,6%
  A-aktier: -
  B-aktier: 2 161 170