Ägarstruktur

  Bolagets aktiekapital uppgår till 146 002 510 kronor och 68 öre fördelat på 105 857 419 aktier, varav 3 639 990 A-aktier, 101 317 429 B-aktier samt 900 000 C-aktier vilka inte är upptagna till handel.
  Antalet aktieägare uppgår till cirka 27 000.
  De 10 största aktieägarna representerar cirka 61 procent av rösterna och omkring 49 procent av kapitalet.

  Nedan listas de 10 största ägarna per sista bankdagen i december 2018.

  Innehavare: Svedulfs med bolag
  Innehav: 17,4%
  Röster: 23,0%
  A-aktier: 1 500 000
  B-aktier: 16 900 000

  Innehavare: Ulf J Johansson med bolag
  Innehav: 2,8%
  Röster: 12,8%
  A-aktier: 1 639 990
  B-aktier: 1 300 500

  Innehavare: Swedbank Robur Fonder
  Innehav: 
  7,6%
  Röster:
  5,8%
  A-aktier: -
  B-aktier: 7 997 847

  Innehavare:
   Svolder AB
  Innehav: 2,3%
  Röster: 5,0%
  A-aktier: 500 000
  B-aktier: 1 940 000

  Innehavare: Handelsbanken Fonder
  Innehav: 5,5%
  Röster: 4,2%
  A-aktier: -
  B-aktier: 5 778 970

  Innehavare:
  NTC Various Fiduciary Capacit
  Innehav: 3,4%
  Röster: 2,6%
  A-aktier: -
  B-aktier: 3 618 242

  Innehavare: Fjärde AP-fonden
  Innehav: 3,4%
  Röster: 2,6%
  A-aktier: -
  B-aktier: 3 602 022

  Innehavare: Tibia Konsult AB
  Innehav: 2,5%
  Röster: 1,9%
  A-aktier: -
  B-aktier: 2 679 818

  Innehavare: Försäkringsaktiebolaget Avanza Pension
  Innehav: 2,1%
  Röster: 1,6%
  A-aktier: -
  B-aktier: 2 213 725

  Innehavare: State Street Bank and Trust Co, W9
  Innehav: 1,9%
  Röster: 1,5%
  A-aktier: -
  B-aktier: 2 052 800