Årsstämma

  Årsstämma 2019

  Årsstämma kommer att hållas onsdagen den 22 maj 2019 kl. 16.00 hos Cirio Advokatbyrå, Mäster Samuelsgatan 20, Stockholm.

  ANMÄLAN M.M.
  Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:
  dels
  vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 16 maj 2019,
  dels
  anmäla sitt deltagande till bolaget senast torsdagen den 16 maj 2019 kl. 12.00.

  Anmälan kan ske på något av följande sätt: 
  -        per telefon 08-699 70 00, vardagar 08.00–17.00
  -        per post till adress: Acando AB, Box 16061, 103 22 Stockholm
  -        per email: lotta.trulsson@acando.com

  Vid anmälan skall namn, adress, telefonnummer samt person- eller organisationsnummer och eventuella biträden uppges.

  DOKUMENT

   

   

     Årsstämma 2018

  Årsstämma 2018 ägde rum torsdagen den 26 april 2018 kl. 17.00 på Sheraton Stockholm Hotel, Tegelbacken 6, Stockholm.

  Dokument

  Årsstämma 2017

  Årsstämma 2017 ägde rum torsdagen den 4 maj 2017 kl. 16.00 på Lundqvist & Lindqvist Konferens Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm.

  Dokument

  Årsstämma 2016

  Årsstämman 2016 ägde rum den 28 april på Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm.

  Dokument

  Årsstämma 2015

  Årsstämma 2015 ägde rum den 4 maj på Scandic Sergel Plaza, Brunkebergstorg 9, Stockholm.

  Dokument

  Årsstämma 2014

  Årsstämma 2014 ägde rum den 5 maj 2014 på Lundqvist & Lindqvist Konferens Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm.

  Dokument

  Årsstämma 2013

  Årsstämma 2013 ägde rum den 2 maj 2013 på Lundqvist & Lindqvist Konferens Klara Strand Klarabergsviadukten 90, Stockholm.

  Dokument

  Årsstämma 2012

  Årsstämma 2012 ägde rum torsdagen den 26 april 2012 kl 16:00 på Lundqvist & Lindqvist Konferens Klara Strand Klarabergsviadukten 90, Stockholm.

  Dokument

  Årsstämma 2011

  Årsstämma 2010

  Årsstämma 2009