Årsstämma

  Årsstämma 2019

  Årsstämma 2019 kommer att äga rum den 2 maj 2019 i Stockholm.

  Mer information kommer.

  Aktieägares rätt att få ett ärende behandlat på stämman
  Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat vid stämman skall skriftligen begära detta hos styrelsen. Begäran skickas per e-post till lotta.trulsson@acando.com och ska ha inkommit senast 14 mars 2019.

  Årsstämma 2018

  Årsstämma 2018 ägde rum torsdagen den 26 april 2018 kl. 17.00 på Sheraton Stockholm Hotel, Tegelbacken 6, Stockholm.

  Dokument

  Årsstämma 2017

  Årsstämma 2017 ägde rum torsdagen den 4 maj 2017 kl. 16.00 på Lundqvist & Lindqvist Konferens Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm.

  Dokument

  Årsstämma 2016

  Årsstämman 2016 ägde rum den 28 april på Citykonferensen Ingenjörshuset, Malmskillnadsgatan 46, Stockholm.

  Dokument

  Årsstämma 2015

  Årsstämma 2015 ägde rum den 4 maj på Scandic Sergel Plaza, Brunkebergstorg 9, Stockholm.

  Dokument

  Årsstämma 2014

  Årsstämma 2014 ägde rum den 5 maj 2014 på Lundqvist & Lindqvist Konferens Klara Strand, Klarabergsviadukten 90, Stockholm.

  Dokument

  Årsstämma 2013

  Årsstämma 2013 ägde rum den 2 maj 2013 på Lundqvist & Lindqvist Konferens Klara Strand Klarabergsviadukten 90, Stockholm.

  Dokument

  Årsstämma 2012

  Årsstämma 2012 ägde rum torsdagen den 26 april 2012 kl 16:00 på Lundqvist & Lindqvist Konferens Klara Strand Klarabergsviadukten 90, Stockholm.

  Dokument

  Årsstämma 2011

  Årsstämma 2010

  Årsstämma 2009