Bolagsordning

    Vid årsstämman 2009 antogs en villkorad ändring av § 9 i bolagsordningen i syfte att anpassa bolagsordningen till nya regler i aktiebolagslagen om kallelse till bolagsstämma som trädde i kraft 1 januari 2011.