Incitamentsprogram & ersättningar

  Ersättning till ledande befattningshavare

  Aktiesparprogram 2018

  Årsstämman 2018 beslutade i enlighet med styrelsens förslag om aktiesparprogram 2018 (”Programmet”) för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner anställda i Acandokoncernen. Programmet har liknande struktur som de aktiesparprogram som antogs av årsstämmorna 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 och 2014 (samt av extra bolagsstämma 2014), 2015, 2016 och 2017. Programmet kommer att omfatta totalt högst 50 ledande befattningshavare, inklusive andra nyckelpersoner i Acandokoncernen verksamma i Sverige och i övriga länder. Deltagarna kommer att, efter en kvalifikationsperiod om drygt tre år samt förutsatt en egen investering i Acandoaktier, ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla ytterligare Acandoaktier, vars antal är beroende av dels antalet Acandoaktier i egen investering, dels av om särskilda prestationskrav uppfyllts. 


  Aktiesparprogram 2017

  Årsstämman 2017 beslutade i enlighet med styrelsens förslag om aktiesparprogram 2017 (”Programmet”) för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner anställda i Acandokoncernen. Programmet har liknande struktur som de aktiesparprogram som antogs av årsstämmorna 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 och 2014 (samt av extra bolagsstämma 2014), 2015 och 2016. Programmet kommer att omfatta totalt högst 50 ledande befattningshavare, inklusive andra nyckelpersoner i Acandokoncernen verksamma i Sverige och i övriga länder. Deltagarna kommer att, efter en kvalifikationsperiod om drygt tre år samt förutsatt en egen investering i Acandoaktier, ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla ytterligare Acandoaktier, vars antal är beroende av dels antalet Acandoaktier i egen investering, dels av om särskilda prestationskrav uppfyllts. 


  Aktiesparprogram 2016

  Årsstämman 2016 beslutade i enlighet med styrelsens förslag om aktiesparprogram 2016 (”Programmet”) för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner anställda i Acandokoncernen. Programmet har liknande struktur som de aktiesparprogram som antogs av årsstämmorna 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 och 2014 (samt av extra bolagsstämma 2014) och 2015. Programmet kommer att omfatta totalt högst 65 ledande befattningshavare, inklusive andra nyckelpersoner i Acandokoncernen verksamma i Sverige och i övriga länder. Deltagarna kommer att, efter en kvalifikationsperiod om tre år samt förutsatt en egen investering i Acandoaktier, ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla ytterligare Acandoaktier, vars antal är beroende av dels antalet Acandoaktier i egen investering, dels av om särskilda prestationskrav uppfyllts. 


  Aktiesparprogram 2015

  Årsstämman 2015 beslutade om aktiesparprogram 2015 (”Programmet”) för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner anställda i Acandokoncernen. Programmet har liknande struktur som det aktiesparprogram som antogs av årsstämmorna 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 och 2014 samt vid extra bolagsstämma 2014. Programmet kommer att omfatta totalt högst 65 ledande befattningshavare, inklusive andra nyckelpersoner i Acandokoncernen verksamma i Sverige och i övriga länder. Deltagarna kommer att, efter en kvalifikationsperiod om tre år samt förutsatt en egen investering i Acandoaktier, ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla ytterligare Acandoaktier, vars antal är beroende av dels antalet Acandoaktier i egen investering, dels av om särskilda prestationskrav uppfyllts.


  Aktiesparprogram 2014

  Årsstämman 2014 beslutade om aktiesparprogram 2014 (”Programmet”) för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner anställda i Acandokoncernen. Programmet har liknande struktur som det aktiesparprogram som antogs av årsstämmorna 2008, 2009, 2010, 2011, 2012 och 2013. Programmet kommer att omfatta totalt högst 50 ledande befattningshavare, inklusive andra nyckelpersoner i Acandokoncernen verksamma i Sverige och i övriga länder. Deltagarna kommer att, efter en kvalifikationsperiod om tre år samt förutsatt en egen investering i Acandoaktier, ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla ytterligare Acandoaktier, vars antal är beroende av dels antalet Acandoaktier i egen investering, dels av om särskilda prestationskrav uppfyllts.


  Aktiesparprogram 2013

  Årsstämman 2013 beslutade om aktiesparprogram 2013 (”Programmet”) för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner anställda i Acandokoncernen. Programmet har liknande struktur som det aktiesparprogram som antogs av årsstämmorna 2008, 2009, 2010, 2011 och 2012. Programmet kommer att omfatta totalt högst 50 ledande befattningshavare, inklusive andra nyckelpersoner i Acandokoncernen verksamma i Sverige och i övriga länder. Deltagarna kommer att, efter en kvalifikationsperiod om tre år samt förutsatt en egen investering i Acandoaktier, ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla ytterligare Acandoaktier, vars antal är beroende av dels antalet Acandoaktier i egen investering, dels av om särskilda prestationskrav uppfyllts.


  Aktiesparprogram 2012

  Årsstämman 2012 beslutade om aktiesparprogram 2012 (”Programmet”) för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner anställda i Acandokoncernen. Programmet har liknande struktur som det aktiesparprogram som antogs av årsstämmorna 2008, 2009, 2010 och 2011. Programmet kommer att omfatta totalt högst 50 ledande befattningshavare, inklusive andra nyckelpersoner i Acandokoncernen verksamma i Sverige och i övriga länder. Deltagarna kommer att, efter en kvalifikationsperiod om tre år samt förutsatt en egen investering i Acandoaktier, ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla ytterligare Acandoaktier, vars antal är beroende av dels antalet Acandoaktier i egen investering, dels av om särskilda prestationskrav uppfyllts. 


  Aktiesparprogram 2011

  Årsstämman 2011 beslutade om aktiesparprogram 2011 (”Programmet”) för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner anställda i Acandokoncernen. Programmet har liknande struktur som det aktiesparprogram som antogs av årsstämmorna 2008, 2009 och 2010. Programmet kommer att omfatta totalt högst 40 ledande befattningshavare, inklusive andra nyckelpersoner i Acandokoncernen verksamma i Sverige och i övriga länder. Deltagarna kommer att, efter en kvalifikationsperiod om tre år samt förutsatt en egen investering i Acandoaktier, ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla ytterligare Acandoaktier, vars antal är beroende av dels antalet Acandoaktier i egen investering, dels av om särskilda prestationskrav uppfyllts. 


  Aktiesparprogram 2010

  Årsstämman 2010 beslutade om aktiesparprogram 2010 (”Programmet”) för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner anställda i Acandokoncernen. Programmet har liknande struktur som det aktiesparprogram som antogs av årsstämmorna 2008 och 2009 och omfattar högst 40 ledande befattningshavare. Deltagarna kommer att, efter en kvalifikationsperiod om knappt tre år samt förutsatt en egen investering i Acandoaktier, ges möjlighet att vederlagsfritt erhålla ytterligare Acandoaktier, vars antal är beroende av dels Acandoaktier i egen investering, dels av om särskilda prestationskrav uppfyllts. 


  Aktiesparprogram 2009

  Årsstämman 2009 beslutade om aktiesparprogram 2009 (”Programmet”) för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner anställda i Acandokoncernen. Införande av Programmet är ett led i det inriktningsbeslut som årsstämman fattade 2006 om ett årligen återkommande incitamentsprogram. Programmet har motsvarande struktur som det aktiesparprogram som antogs av den extra bolagsstämman den 15 augusti 2007 samt årsstämman 2008. 


  Incitamentsprogram 2008

  Årsstämman 2008 beslutade om aktiesparprogram 2008 (”Programmet”) för ledande befattningshavare och andra nyckelpersoner anställda i Acandokoncernen. Införande av Programmet är ett led i det inriktningsbeslut som årsstämman fattade 2006 om ett årligen återkommande incitamentsprogram. Programmet har motsvarande struktur som det aktiesparprogram som antogs av den extra bolagsstämman den 15 augusti 2007.