Valberedning

    Valberedning inför årsstämma 2019

    Valberedningen består av följande ledamöter:    Information offentliggjordes via pressmeddelande den 26 oktober 2018.