Valberedning

    Valberedning inför årsstämma 2019

    Valberedningen består av följande ledamöter:

    Aktieägare som önskar lämna förslag till Acandos valberedning kan göra det via e-post till valberedning@acando.com.
    Vänligen notera att sista datum för att skicka in förslag är 31 december 2018.

    Information offentliggjordes via pressmeddelande den 26 oktober 2018.