Connecta

    Sommaren 2014 förvärvades Connecta av Acando.

    Årsstämma Connecta