Extra bolagsstämma

    Sommaren 2014 förvärvades Connecta av Acando och en extra bolagsstämma hölls den 2 juli samma år.