Extra bolagsstämma

    Extra bolagsstämma äger rum fredagen den 20 september 2019 hos Mannheimer Swartling Advokatbyrå, Norrlandsgatan 21, 111 43 Stockholm.

     

    Sommaren 2014 förvärvades Connecta av Acando och en extra bolagsstämma hölls den 2 juli samma år.