Acando förbereder Albinsson & Sjöberg för en digital framtid

  25 augusti 2017

  För mer information vänligen kontakta:
  Anna Ohlsson, Head of Marketing and Communications, +46 (0)70 413 4179, anna.ohlsson@acando.com
  Peter Axelsson, Head of Acando South, +46 (0)70 602 7218, peter.axelsson@acando.com

  Acando har fått i uppdrag att hjälpa tidningsförlaget Albinsson & Sjöberg på resan mot en mer digital mediebransch. Arbetet innefattar att digitalisera förlagets verksamhet och förbereda dem inför en digital transformation.

  När allt färre tidningar säljs och tidningsläsarna går mer åt att konsumera innehåll i digitalt format, gäller det för tidningsförlagen att hänga med i utvecklingen. De måste hitta nya sätt att skapa intäkter och nå kunderna på nya plattformar. Acando har fått i uppdrag att hjälpa tidningsförlaget Albinsson & Sjöberg framåt i den digitala utvecklingen.

  - Albinsson & Sjöberg står inför en digital transformation med alla de utmaningar en sådan innebär. Parallellt med strategiska frågeställningar stöttar Acando även i operativa digitala frågor inom bolaget, som hur de på bästa sätt kommunicerar via nyhetsbrev och hur de optimerar sin e-handel, säger Malin Unger, konsult på Acando.

  Utöver att få företaget att arbeta mer digitalt och lyckas med en långsiktig digital transformation, finns Acando även på plats för att försöka skapa en förståelse och sprida kunskap kring den digitala spelplanen och dess möjligheter.

  Om Acando:
  Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 1700 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2 miljarder kronor 2016 och är noterat på Nasdaq Stockholm.