Acando implementerar SAP S/4 HANA hos BAE Systems

  9 februari 2018

  För mer information vänligen kontakta:
  Anna Ohlsson, Head of Marketing and Communications, +46 (0)70 413 4179, anna.ohlsson@acando.com
  Eva Sandberg, Head of Enterprise Consulting and Solutions, +46 (0)73 021 1487, eva.sandberg@acando.com

  Acando har fått i uppdrag att implementera ERP-systemet SAP S/4 HANA hos BAE Systems. Den nya plattformen skapar förutsättningar för effektiva, gemensamma lösningar och processer för BAE Systems i Sverige, och ger lägre totala IT-kostnader.

  För att realisera kostnadsbesparingar och nå full avkastning från de investeringar som sker i företagets ERP-miljöer, etableras ett gemensamt SAP S/4 HANA-system för BAE Systems i Sverige.

  - Vi är mycket stolta över att få förtroendet att göra detta viktiga projekt tillsammans med BAE Systems. Acando har haft förmånen att samarbeta med BAE Systems under flera år och jag ser detta som en kvittens på ett väl fungerande samarbete, säger Eva Sandberg, Head of Enterprise Consulting and Solutions på Acando.

  - Acando har visat beslutsamhet vad gäller investeringar i kompetensutveckling både tekniskt och processmässigt för S/4 HANA-plattformen, säger Håkan Sundell, CIO på BAE Systems i Sverige. Detta kombinerat med vår allt starkare relation i samarbetet de senaste åren gjorde valet av Acando som partner ganska enkelt. S/4 HANA kommer att vara en av våra allra viktigaste digitala plattformar, och kommer att ge oss möjligheter att effektivisera vår verksamhet utifrån förbättrad tillgång till information och förenklade arbetssätt.

  Om Acando:
  Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 1900 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,4 miljarder kronor 2017 och är noterat på Nasdaq Stockholm.

  Om BAE Systems:
  BAE Systems är en ledande global försvarsmaterielkoncern som har ungefär 84 500 anställda och en omsättning överstigande 200 miljarder kronor. Den svenska verksamheten av BAE Systems omfattar 1200 personer lokaliserade i Karlskoga, Linköping, Stockholm och Örnsköldsvik.