Acando stödjer nordiskt integrationsinitiativ – sociala entreprenörer får hjälp av konsulter för att skala upp verksamheten

  26 september 2018

  För mer information vänligen kontakta:
  Anna Ohlsson, Head of Marketing and Communications, +46 (0)70 413 4179, anna.ohlsson@acando.com

  Ashoka, världens ledande organisation för främjande av socialt entreprenörskap, har valt ut tio sociala entreprenörer som kommer att få delta i ett fyra månader långt acceleratorprogram – Hello Nordics. Som en del av programmet får entreprenörerna tillgång till stöd från Acando-konsulter i arbetet med att skala upp sina verksamheter.

  - Acandos vision är att skapa en värld som kan mer, genom att aggregera våra kunders och medarbetares kunskaper och kapacitet. Vi har en stark tro på att den privata sektorn kan och bör bidra till sociala initiativ genom att använda sitt kunskapskapital, inte bara finansiella medel. Därför är vi väldigt glada över att kunna stödja denna insats för att förbättra integrationen i Norden, som en del av ett nätverk av partners som alla bidrar med sin unika expertis. För att skapa verklig förändring måste ideella, offentliga och privata organisationer samarbeta i mycket större utsträckning, säger Carl-Magnus Månsson, vd för Acando. 

  Acceleratorn har letat efter systemförändrande lösningar som tar itu med orsaken till ett problem genom att involvera beslutsfattare, lagstiftare, intresse- och målgrupper. Tio sociala entreprenörer har valts – totalt åtta från Danmark, Finland, Norge och Sverige, och två internationella. De har alla olika sätt att främja integration, men ett gemensamt mål att skala upp sina lösningar för att förbättra både social och ekonomisk integration av marginaliserade grupper i Norden.

  Syftet med acceleratorprogrammet under de kommande fyra månaderna är att hjälpa entreprenörerna att avsevärt utöka sin verksamhet, främst genom att etablera sig i ett eller flera nya nordiska länder. Acando kommer att stödja och coacha verksamheterna inom strategi, tillväxt, ledarskap, digitalisering och andra frågor, beroende på respektive entreprenörs specifika behov. Nordea, Oliver Wyman och Vinge är också partners i Hello Nordics-programmet.

  - Ashokas ambition är förändra samhällssystemen i en positiv riktning. Vi vet att dessa tio entreprenörer kan skapa en mer inkluderande nordisk region genom att skala upp sina konkreta och beprövade lösningar, säger Maja Frankel, Head of Ashoka i Norden. 

  Om Acando:
  Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2 000 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,4 miljarder kronor 2017 och är noterat på Nasdaq Stockholm.