Acando/itch tecknar ramavtal med eHälsomyndigheten

  29 oktober 2018

  För mer information vänligen kontakta:
  Anna Ohlsson, Head of Marketing and Communications Acando Sverige, +46 704 134179, anna.ohlsson@acando.com  Ramavtalet som digital byrå omfattar bland annat strategiskt stöd och rådgivning gällande myndighetens digitala närvaro och tjänster.

  Det innefattar även utveckling av strategi, koncept och utvecklingsinsatser samt löpande stöd inom förvaltning och vidareutveckling av den digitala närvaron i kombination med utbildningsinsatser.

  Ramavtalet gäller i två (2) år från tidpunkten för Ramavtalets tecknande, med möjlighet för Beställaren att förlänga avtalet ytterligare ett (1) år i taget två (2) gånger, det vill säga med en maximal avtalstid om fyra (4) år.

  Ramavtalet har tillkommit genom upphandling som skett med ett förhandlat förfarande med föregående annonsering enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling (LOU).

  Om Acando:
  Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2100 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,4 miljarder kronor 2017 och är noterat på Nasdaq Stockholm.