Acandos dotterbolag Brickmakers digitaliserar gatustädningen i Tyskland

  9 november 2018

  För mer information vänligen kontakta:
  Anna Ohlsson, Head of Marketing and Communications, +46 (0)70 413 4179, anna.ohlsson@acando.com
  Anja Altenburg, Marketing Manager Acando GmbH, +49 (0)40 822259-205, anja.altenburg@acando.de

  Brickmakers har utvecklat en app till INFA (Institut für Abfall, Abwasser und Infrastruktur-Management GmbH) som effektiviserar kvalitetssäkringen av gatuvård. Appen förenklar ärendehantering och dokumentation, och minskar behovet för fysiska inspektioner.

  Appen används för att slumpmässigt registrera skräp på allmänna vägar och den ger därmed inspektörer tillgång till data i realtid. Den innehåller också en interaktiv karta via vilken utvalda områden kan utvärderas och behovet av tidskrävande resor har därmed eliminerats. Inspektörernas dagliga besök på kontoret för registrering av föregående dags data och utskrift av kartor krävs inte heller längre. Inspektörerna kan med hjälp av snabbmeddelanden enkelt tilldela städföretagen brådskande ärenden, vilket minskar ledtiderna.

  - Samarbetet med Brickmakers var okomplicerat, och den unga och motiverade projektgruppen bidrog med många bra idéer. Vi insåg snabbt hur mycket lösningen skulle bidra till vår verksamhet, säger Nico Schulte, Head of Software Development på INFA. 

  Om Acando:
  Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2 100 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,4 miljarder kronor 2017 och är noterat på Nasdaq Stockholm.

  Om Brickmakers:
  Brickmakers GmbH är baserat i Koblenz, Tyskland, och specialiserar sig på digitalisering med särskild inriktning på utveckling av mobila applikationer och webbaserade lösningar.