Valberedning utsedd inför årsstämma 2019 i Acando AB (publ)

  26 oktober 2018

  För mer information vänligen kontakta:
  Ulf J Johansson, styrelseordförande Acando +46 8 699 7000.

  I enlighet med årsstämmans beslut den 26 april 2018 ska Acandos valberedning utgöras av ledamöter utsedda av de fyra till röstetalet största aktieägarna eller ägargrupperna. Valberedningens ledamöter har nu utsetts baserat på ägarförhållandena per sista bankdagen i september 2018.

  Valberedningen består av följande ledamöter:

  Svolder AB har meddelat att de ej önskar utse ledamot till Acandos valberedning inför årsstämma 2019.

  Valberedningens uppgift är att arbeta fram förslag till stämmoordförande, styrelse, styrelseordförande, styrelsearvoden med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen samt ersättning för utskottsarbete, revisorer, arvode för bolagets revisorer och i förekommande fall revidering av principer för utseende av valberedning.

  Aktieägare som önskar lämna förslag till Acandos valberedning kan göra det via e-post till valberedning@acando.com.

  Vänligen notera att sista datum för att skicka in förslag är 31 december 2018.

  Denna information är sådan information som Acando AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 26 oktober 2018 klockan 12:15.  

  Om Acando:
  Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2 100 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,4 miljarder kronor 2017 och är noterat på Nasdaq Stockholm.