Acando är founding partner för AI Innovation Center of Sweden

  8 februari 2019

  För mer information vänligen kontakta:
  Anna Ohlsson, Head of Marketing and Communications, +46 (0)70 413 4179, anna.ohlsson@acando.com
  Magnus Carlsson, Chief Innovation Officer, +46 (0)73 082 5251, magnus.carlsson@acando.com

  Centret AI Innovation of Sweden, för AI-relaterad forskning, innovation och utbildning, har invigts. Acando kommer att bidra med praktisk tillämpning av AI-kunskaper inom både privat och offentlig sektor, samt vara med och utveckla kompetenser som tar området framåt.

  AI Innovation of Sweden ska verka som samlingspunkt för AI-projekt och möjliggöra kunskapsdelning inom AI mellan akademin, industrin och offentlig sektor. I centret ska man även utveckla metoder för att samla och hantera stora mängder data med ett syfte att träna AI-algoritmer.

  Ett trettiotal organisationer från industri, offentlig förvaltning, sjukvård och universitet, går tillsammans in för att stödja centret och accelerera AI-relaterad forskning och innovation. Acandos fokus kommer att ligga på att praktiskt tillämpa kunskaperna inom AI i både privata och offentliga verksamheter.

  - Vår spets inom avancerad analys och AI, och vårt fokus på användarbeteende och nya affärer gör oss till en värdefull partner, säger Magnus Carlsson, Chief Innovation Officer på Acando.

  - Vi hoppas också på att kunna vara med och dela data. Genom att vi tillsammans bygger upp viktiga dataresurser, skapar vi möjligheter att skapa kraftfulla lösningar för den tillverkande industrin, för retailföretag och för hälso- och sjukvårdssektorn, fortsätter Magnus Carlsson.

  - Viljan och behovet att vara del av ett ekosystem har varit mycket tydlig i de hundratals diskussioner vi har haft under förberedelsearbetet till AI Innovation of Sweden. Det enorma engagemang vi har fått från industrin, akademin och offentlig sektor ger oss nu möjlighet att etablera en substantiell och värdefull resurs för Sverige och svensk industri, säger Martin Svensson, Co-Director, AI Innovation of Sweden.

  AI Innovation of Sweden etableras i Göteborg på Lindholmen Science Park och Acando kommer att ha ett satellitkontor med ett antal konsulter på plats.

  Om Acando:
  Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2 100 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,8 miljarder kronor 2018 och är noterat på Nasdaq Stockholm.