Acando digitaliserar Örebro kommun med hjälp av robotisering

  8 mars 2019

  För mer information vänligen kontakta:
  Anna Ohlsson, Head of Marketing and Communications, +46 (0)70 413 4179, anna.ohlsson@acando.com
  Johan Berg, Head of Acando Region Mid, +46 (0)73 082 5454, johan.berg@acando.com

  Genom vunnet ramavtal med Örebro kommun ska Acando automatisera kommunens processer med hjälp av RPA (Robotic Process Automation). Automatiseringen är en del av kommunens digitaliseringsresa i syfte att skapa en enklare vardag för medborgare och näringslivet.

  Örebro kommun vill bli bättre på att ta vara på digitaliseringens möjligheter. Man vill bli effektivare och smartare i sina verksamheter och frigöra resurser som ger mer åt kommunens invånare. 

  Acandos roll i digitaliseringsresan är att automatisera processer med hjälp av robotar som automatiskt utför enkla eller repetitiva administrativa arbetsuppgifter. Resultatet blir en ökad effektivitet och kvalitet till en bråkdel av kostnaden mot att utföra samma jobb manuellt. Automatiseringen frigör tid till att möta kunden i medborgaren, företagen eller den egna förvaltningen och medarbetarna.

  - Att få utveckla arbetsplatser och ge människan möjligheten att fokusera på värdeskapande handlingar med stöd av modern teknik är kärnan i vår strategi. Acando har sedan 2017 levererat digitala medarbetare genom RPA-teknik där vi får utnyttja både vår digitala kompetens och förmåga att leda komplex verksamhetsutveckling. Vi ser fram emot att få arbeta med Örebro kommun och möjligheten vi nu har att accelerera digitaliseringen i en viktig del av Mellansverige, säger Tobias Nilsson, Head of Advisory & Transformation på Acando i region Mid.

  Om Acando:
  Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2 100 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,8 miljarder kronor 2018 och är noterat på Nasdaq Stockholm.