Acando och itch förbättrar vården i Region Skåne med hjälp av tjänstedesign

  5 mars 2019

  För mer information vänligen kontakta:
  Anna Ohlsson, Head of Marketing and Communications, +46 (0)70 413 4179, anna.ohlsson@acando.com
  Malin Unger, Head of Acando Region South, +46 (0)70 964 2414, malin.unger@acando.com
  Gustav Gullberg, Head of Studio, itch, +46 (0)70 886 0137, gustav.gullberg@itch.se

  Acando och innovationsbyrån itch kommer med hjälp av tjänstedesign att involvera invånare och medarbetare när Region Skåne byter journalsystem inom vården. Målsättningen är att säkerställa okomplicerade digitala lösningar som förenklar vardagen för användarna. Genom ett arbetssätt präglat av patientnära utveckling, innovation och tekniskt kunnande kan vården förbättras på nya sätt.

  Skånes Digitala Vårdsystem (SDV) är en ny heltäckande digital plattform för Region Skånes vårdförvaltningar och de privata vårdgivare som arbetar på uppdrag av Region Skåne. I samband med implementeringen av SDV, och det kommande införandet av ett nytt journalsystem, sätter regionen fokus på att skapa smidiga och naturliga vårdflöden som passar patienten, invånaren och vårdens medarbetare.

  Under våren arbetar Acando och Acandos Business Design Studio itch, med att designa den patientportal som är invånarens kontaktpunkt med SDV. Arbetet görs i nära samarbete med invånare och vårdmedarbetare genom en rad intervjuer och möten för att säkerställa en djup förståelse för användarbehov och -beteenden. Man kommer att visualisera patientens önskade upplevelse av vården och dess flöde, så kallade patientresor, för att beskriva hur vårdens tjänster ska fungera, men även hur nya digitala tjänster och gränssnitt kan göra dem möjliga. En fördjupad förståelse för patientbehoven kan användas för att förbättra vårdupplevelsen generellt, utöver genom patientportalen och övriga digitala lösningar.

  – När invånare och patienter får vara aktiva i utvecklingen, istället för bara passiva mottagare, undviks många fallgropar som är vanliga vid lanseringen av nya digitala lösningar. Digitala verktyg ska lösa ett identifierat problem – vara behovsanpassade och enkla att använda. När de dessutom anpassas utifrån invånarnas liv och är en del av ett genomtänkt vårdflöde, realiseras de nyttor och besparingar som Region Skåne önskar uppnå, säger Gustav Gullberg, Head of Studio, itch.

  Om Acando:
  Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2 100 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,8 miljarder kronor 2018 och är noterat på Nasdaq Stockholm.