Acando stöttar Stockholm i visionen att bli världens smartaste stad år 2040

  11 februari 2019

  För mer information vänligen kontakta:
  Nils Wahlström, Director, +46 (0)73 558 3748, nils.wahlstrom@acando.com
  Anna Ohlsson, Head of Marketing and Communications, +46 (0)70 413 4179, anna.ohlsson@acando.com

  Genom vunnet ramavtal med Stockholms Stad avseende verksamhetsutveckling och ledarskap, är nu Acando en av flera aktörer som ska förse Stockholms stads förvaltningar och bolag med konsulttjänster inom digitaliseringsområdet. Acandos målsättning är att skapa förhöjd effektivitet och innovationskraft i alla stadens verksamheter – och att bidra till visionen om att vara världens smartaste stad år 2040.

  Acandos tjänster inom verksamhetsutveckling och ledarskap ska bidra till planeringen och genomförandet av de utvecklingsinsatser som krävs för att verkställa planer i stadens verksamheter, och ska väl bidra till de mål som staden har inom digitaliseringsområdet på kort och lång sikt.

  Samtliga Stockholms stads stadsdels- och facknämnder samt de flesta av stadens bolag omfattas av ramavtalet som är på 2+1+1 år.

  - I Stockholms Stads Vision 2040 om ett Stockholm för alla, framgår det att Stockholm ska bli världens smartaste stad, och vi är väldigt stolta över att vara med och göra vårt avtryck på den resan. Visionen ligger i linje med Acandos strategi Technology driven, Behavior centric. Vi använder tekniken som drivkraft och sätter slutanvändarens behov i centrum för att åstadkomma förändring, och i detta fall även ökad samhällsnytta, säger Nils Wahlström, Director på Acando.

  Om Acando:
  Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2 100 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,8 miljarder kronor 2018 och är noterat på Nasdaq Stockholm.