Acandos årsredovisning för 2018 publicerad

  9 april 2019

  För mer information vänligen kontakta:
  Anneli Lindblom, CFO Acando AB, tel. 08-699 70 00.

  Acandos årsredovisning för 2018 är publicerad på bolagets hemsida www.acando.com.

  Denna information är sådan som Acando AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 9 april 2019, kl. 13.15.

  Om Acando:
  Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 2 100 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2,8 miljarder kronor 2018 och är noterat på Nasdaq Stockholm.