Acando delårsrapport 1 januari - 30 september 2017

  27 oktober 2017

  För ytterligare information, vänligen kontakta:
  Carl-Magnus Månsson, vd och CEO, +46 8 699 70 00
  Anneli Lindblom, CFO, +46 8 699 70 00

  Kvartalet 1 juli – 30 september 2017

  Ackumulerat 1 januari - 30 september 2017

  Koncernchef Carl-Magnus Månsson kommenterar

  Vi fortsätter växa och har en tillväxt på drygt 10 procent under årets första nio månader samtidigt växer vi vårt rörelseresultat med 23 procent. När vi går ur tredje kvartalet är vi 100 medarbetare fler än vid kvartalets ingång i Sverige, vi passerar 400 medarbetare i Tyskland och närmar oss nu 300 medarbetare i Norge. Sammantaget är vi nu 250 konsulter fler än vid årets början och 150 fler än vid tredje kvartalets början. Det stora inflödet av nya medarbetare har påverkat resultatet negativt i kvartalet, dock visar samtliga geografier en stigande beläggning och efterfrågesituationen inom alla kompetensområden drivet av innovation, digitalisering och helt nya användningsområden för integrerad teknologi i både tjänster och produkter.

  Under kvartalet har vi ingått avtal om att förvärva det norska bolaget Bitvis som är fokuserat kring avancerade mjukvaruutvecklingstjänster. Förvärvet är en del i vår ambition att bygga en stark kedja från inbyggda och mjukvarudefinierade produktegenskaper och IoT-baserade lösningar till avancerad analys och maskinlärande. Genom förvärvet av Bitvis skapar vi en mycket unik kombination av förmågor som möjliggör helt nya funktioner, från datainsamling via förbearbetning av data till avancerade algoritmer där Bitvis förmåga inom avancerad mjukvarudesign blir en avgörande komponent.

  Vi har även etablerat Acando Business Design Studio, där perspektiven kund, teknologi och strategi möts. Genom de kompletterade förvärven av Daytona och Transformator Design är vi nu en ledande aktör för att skapa exceptionella kundupplevelser med en helt unik position för att inte bara stödja i definition av strategier med starkt kundfokus, utan också möjlighet att realisera dessa i transformativa projekt från skapande av egna digitala förmågor i organisationen till realisering av teknisk lösning. Vår samlade kompetens gör oss unika på den nordiska marknaden.

  I takt med en allt snabbare utveckling ställs också nya regulatoriska och säkerhetsrelaterade krav. Acandos snabbast växande kompetensområde är Security and Compliance där vi nu är ett hundratal personer i koncernen inom området. Här återfinns kompetenser inom såväl cyber security som GDPR, allt med fokus på säker och korrekt informationshantering. Acandos erbjudande inom GDPR fokuserar på att kombinera laguppfyllnad med långsiktigt hållbar informationsarkitektur och vi har redan ett 40-tal kunder, från små start-ups till stora globala företag.

  Vi tror att världen alltmer drivs av teknologi men att förståelse för mänskliga beteenden alltid är avgörande för att skapa den bästa lösningen. Det är så vi är – ”Technology Driven and Behavior Centric”.

  Denna information är sådan information som Acando AB (publ.) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2017 klockan 08:00 (CET).

  Acando är konsultbolaget som med lika delar teknisk spetskompetens och insikt i mänskliga beteenden - innoverar, effektiviserar och mobiliserar organisationer till hållbar förändring. Koncernen har cirka 1900 anställda fördelade på fem länder. Acando omsatte över 2 miljarder kronor 2016 och är noterat på Nasdaq Stockholm.