Revisor

    Vid årsstämman i Acando AB (publ) den 26 april 2018  fattades det beslut om att välja revisionsföretaget KPMG som revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma (2019), som  utsett Helena Arvidsson Älgne till huvudansvarig revisor.