Styrelse

  Ulf J Johansson

  Info:
  Född 1945.
  Styrelseordförande i Acando AB sedan 2000.
  Övriga uppdrag: 
  Ordförande i Trimble Inc och Eurostep Group AB.
  Utbildning:
  Tekn Dr.
  Aktieinnehav: 
  1 639  990 A-aktier, 1 300 500 B-aktier (samtliga via bolag).

  Anders Skarin

  Info:
  Född 1948.
  Ledamot i Acando AB sedan 2003.
  Övriga uppdrag:
  Ordförande i Enea,  JVAB, Multisoft och PCG Solutions. Ledamot i Mercur Solutions.
  Utbildning:
  Fil kand.
  Aktieinnehav:
  100 000 B-aktier (via bolag).

  Magnus Groth

  Info:
  Född 1963.
  Ledamot i Acando AB sedan 2009.
  Övriga uppdrag:
  Vd och koncernchef i Essity.
  Utbildning:
  Civilingenjör och Civilekonom.
  Aktieinnehav:
  20 000 B-aktier.

  Lena Eliasson

  Info:
  Född 1967.
  Ledamot i Acando AB sedan 2016.
  Övriga uppdrag: 
  Personaldirektör på försvarskoncernen Saab. Ledamot i PRI Pensionsgaranti.
  Utbildning:
  Civilingenjör.
  Aktieinnehav: 
  1 500 B-aktier.

  Alf Svedulf

  Info:
  Född 1939.
  Ledamot i Acando AB sedan 2006.
  Utbildning:
  Byggnadsingenjör.
  Aktieinnehav:
  1 500 000 A-aktier, 16 900 000 B-aktier (inkl. familj och bolag).

  Caroline af Ugglas

  Info:
  Född 1958.
  Ledamot i Acando AB sedan 2015.
  Övriga uppdrag:
  Vice vd Svenskt Näringsliv.  Styrelseledamot i AMF och Beijer Alma.
  Utbildning:
  Ekonomexamen Stockholms Universitet.
  Aktieinnehav:
  15 000 B-aktier.

  Åsa Lindström

  Info:
  Född 1976.
  Arbetstagarrepresentant sedan 2016.
  Business Team Manager Consulting West Acando.
  Utbildning: 
  Teknologie doktor 
  Aktieinnehav: 
  5 277 B-aktier.